PRIEMYSEL

       

Termografia 

Profesionálne stanovujeme tepelné technické vlastnosti rôznych objektov, ako sú tepelné úniky budov (strecha, obvodové múry), tepelného potrubia, komínov, elektrického vedenia, fotovoltaických článkov a iných. Meranie zabezpečujeme pomocou špeciálnych termokamier, ktoré fungujú na princípe infračerveného žiarenia. Pomocou infračerveného žiarenia odhalujeme skryté vady na budovách, “hot spots”, teda horúce miesta na fotovoltaických článkoch a elektrických vedeniach. Termovíziou sme schopní s potrebnou presnosťou jednotlivé poruchy nájsť, a pri ich správnom vyhodnotení vytvoriť efektívny návrh technického riešenia a následne aj kontrolu jeho realizácie.


Letecké inšpekcie 

Bezpečnosť, úspora nákladov a efektívnosť. Toto všetko ponúkajú naše letecké inšpekcie s použitím bezpilotných lietadiel - unmanned aerial vehicle (UAV) - Dronov. Snímame výškové budovy, telekomunikačné zariadenia, komíny, stavby či veterné turbíny. Inšpekčné snímky zabezpečíme vo formáte fotografie s rozlíšením až do 20,8 MegaPixelov, videozáznamy s rozlíšením až do 5,2K či termokamerou. Pomáhame tak odhaliť tepelné úniky, poškodenia izolácií a iné možné skryté vady. Dokážeme odhaliť zatekanie budov metódou pri ktorej meriame suché a vlhke miesta na objektoch. Tieto dokážeme zmerať na základe fyzikálnych vlastností, vlhšie miesta sa ohrievajú/ochladzujú rýchlejšie ako nepoškodené suché.Fotogrametria 


Zabezpečujeme dkomplexný fotogrametický zber dát, prostredníctvom našej profesionálnej techniky. Spracujeme letecké pohľadové snímky, ortofoto snímky, mračná bodov či digitálne výškové alebo celkové digitálne modely reliéfu a pozemkov.